Zestaw "Dzielnicowy"

Rozbudowany zestaw, gdzie mozna trenować ponad 20 osób. Nagromadzenie dużej ilości urządzeń pozwala na wszechstronny trening.
Partie mięśniowe: wszystkie partie ciała.

Stopień zaawansowania: niski do wysokiego.

Urządzenia:

Drążki wysokie:    7 szt.
Drążki niskie:    2 szt.
Porcze równoległe:    2 szt.
Porecze równoległe niskie    :    
Drabinka pozioma:    1 szt.
Drabinka pionowa:    1 szt.
Kółka gimnastyczne wysokie:    1 szt.
Kółka gimnastyczne wysiegnik:    1 szt.
Drążek fala:    1 szt.
Drążek rogi:    1 szt.
Drabinka skośna:    1 szt.
Lina do wspinania:    1 szt.
Rura do pole dance:    1 szt.
Słup do kickboxingu:    1 szt.
Ławka skośna:    1 szt.
Ławka prosta:    1 szt.
Ławka zwykła:    1 szt.