Zestaw "Osiedlowy"

Średni plac do street workout o niewielkiej powierzchni, ale z różnorodnymi urządzeniami.

Urządzenia:

Drążki wysokie:        3 szt.
Drążki niskie        
Porcze równoległe:         1 szt.
Porecze równoległe niskie:        
Drabinka pozioma:         1 szt.
Drabinka pionowa:         1 szt.
Kółka gimnastyczne wysokie:        
Kółka gimnastyczne wysięgnik:         1 szt.
Drążek fala:         1 szt.
Drążek rogi:        
Drabinka skośna:         1 szt.
Lina do wspinania:        
Rura do pole dance:        
Słup do kickboxingu:        
Ławka skośna:         1 szt.
Ławka prosta:        
Ławka zwykła:        
Ławka z poreczami:         1 szt.