Otwarte Strefy Aktywności – OSA

Co to jest OSA?

Dwuletni projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki, który wystartował 1 stycznia 2018 roku ma na celu budowę ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, które są skierowane do różnych grup wiekowych. Zamiarem programu jest tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, która będzie sprzyjała międzypokoleniowej integracji społecznej. Program ma na celu zachęcenie mieszkańców do uprawiania sportu jako formy spędzania wolnego czasu. Jest to program, który odpowiada na społeczne oczekiwania w zakresie stawiania stref aktywności sportowo – rekreacyjnej w pobliżu miejsc zamieszkania.

Do kogo program jest kierowany?

Program Otwarte Strefy Aktywności kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) oraz do podmiotów posiadających osobowość prawną np. spółdzielnie mieszkaniowe, fundacje, stowarzyszenia. W programie jest szczególnie mowa o mniejszych miejscowościach, ponieważ w dużych miastach tego typu obiektów jest znacznie więcej. Otwarte Strefy Aktywności mają być miejscem przeznaczonym do spotkań rodzinnych, sąsiedzkich, spotkań z przyjaciółmi. Mówiąc krótko – program jest kierowany dla każdego bez względu na wiek, jest on stworzony dla wielu pokoleń.

Jakie są cele programu?

Jednym  z głównych celów programu jest poprawa zdrowia i kondycji naszego społeczeństwa. Otwarte Strefy Aktywności mają zachęcić jak największą grupę Polaków do spędzania wolnego czasu w aktywny sposób. Nic innego nie zastąpi Polakom ruchu i relaksu na świeżym powietrzu. Takie miejsca mają nie tylko służyć poprawie zdrowia fizycznego, ale również psychicznego poprzez zapewnienie mieszkańcom możliwości integracyjnych.

Co wchodzi w skład oferty OSA?

Założeniem programu jest stworzenie obiektów sportowych, otwartych dla każdego, mają to być strefy aktywności fizycznej oraz rekreacji. Składają się one z siłowni zewnętrznej, strefy gier, wypoczynku, a w wersji rozszerzonej wzbogacone są one o place zabaw.

Do 50 000,00 zł

WARIANT PODSTAWOWY

Koszty szacowane na ok.
Siłownia zewnętrzna –minimum 6 urządzeń siłowych,
Strefa relaksu – minimum 4 ławki, urządzenia do gier (gry planszowe typu szachy/warcaby, chińczyk, stół do ping ponga),
Zagospodarowanie zieleni.

Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nie przekraczającym 40% wskaźnika Gg.

Do 100 000,00 zł

WARIANT ROZSZERZONY

Siłownia zewnętrzna – minimum 6 ławek
Strefa relaksu – minimum 4 ławki, urządzenia do gier (gry planszowe tupu szachy/warcaby, chińczyk, stół do ping ponga),
Plac zabaw o charakterze sprawnościowym – wymagane 3 urządzenia dla dzieci o charakterze sprawnościowym,
Ogrodzenie terenu – wymagane minimum ogrodzenie placu zabaw,
Zagospodarowanie zieleni.

Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł; lub do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 70 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nie przekraczającym 40% wskaźnika Gg.

W ciągu 2 lat trwania projektu Ministerstwo przewiduje przeznaczyć na ten cel 100 milionów złotych, dzięki którym może powstać nawet 3000 Otwartych Stref Aktywności. Każdy beneficjent będzie mógł uzyskać od 50 do 70% całości kosztów inwestycji.

Jeśli będzie duże zainteresowanie Otwartymi Strefami Aktywności ze strony gmin to środki przeznaczone na ten program mogą być znacznie większe.

 

Podsumowując: Celem programu jest stworzenie jak największej ilości wielofunkcyjnych, uniwersalnych stref aktywności i relaksu dla starszych i młodszych mieszkańców, tym samym  integrując lokalne społeczeństwo i łącząc pokolenia.

Pomożemy na każdym etapie składania wniosku!

Jesteśmy wstanie wykonać dla państwa projekt wraz ze zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę.

Zapytaj nas o darmowy kosztorys oraz wizualizację!

WARIANTY PODSTAWOWE

WARIANTY ROZSZERZONE