Wariant II rozszerzony

Kategoria:
Co to jest OSA?
Dwuletni projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki, który wystartował 1 stycznia 2018 roku ma na celu budowę ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, które są skierowane do różnych grup wiekowych. Zamiarem programu jest tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, która będzie sprzyjała międzypokoleniowej integracji społecznej. Program ma na celu zachęcenie mieszkańców do uprawiania sportu jako formy spędzania wolnego czasu. Jest to program, który odpowiada na społeczne oczekiwania w zakresie stawiania stref aktywności sportowo – rekreacyjnej w pobliżu miejsc zamieszkania.
Więcej o projekcie